Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Акад. Й. Малиновски  (1923 - 1996)
Академик Йордан Малиновски е роден на 03.06.1923 г...
Национални проекти
Национална научна инфраструктура ИНФРАМАТ

Най-значимо научно постижение за 2022 г.
Електронна структура и плазмонна активност в биметални сплави Ag-In, получени чрез термично съизпарение, ръководител доц. д-р Росен Тодоров
Тънки Ag-In филми с различни състави, покриващи целия диапазон от 0 до 100 at. % In, са отложени чрез термично съизпарение. Определени са условията за получаване на тънки филми с предварително зададен състав...
Най-значимо научно-приложно постижение за 2022 г.
Структурни, морфологични и оптични свойства на наноструктурирани ZrO2 филми, получени чрез електрохимичен процес при различни температури на отлагане, ръководител доц. д-р Константин Ловчинов
Изследвано е влиянието на температурата на отлагане (в диапазона от 60 до 80 °C) за ZrO2 филми...
За нас
Институтът по оптически материали и технологии (ИОМТ) “Акад. Йордан Малиновски” е създаден на 01.07.2010 г. с решение на ОС на БАН от 22.03.2010 г. на базата на Централната лаборатория по фотопроцеси и Централната лаборатория по оптичен запис и обработка на информация.
Основните цели на института са:
⁕ Изследване на ...