Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Отчети
Годишни отчети на ИОМТ за:
2023 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2023 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2022 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2022 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

Списък 3 (.pdf) Анекс - публикации и цитати

2021 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2021 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

Списък 2 (.pdf) Цитати - анекс

2020 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2020 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2019 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2019 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2018 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2018 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2017 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2017 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2016 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2016 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2015 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2015 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации

Списък 2 (.pdf) Цитати

2014 г.

Годишен отчет на ИОМТ за 2014 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации, които са реферирани и индексирани в
световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Списък 2 (.pdf) Публикации в издания с импакт-фактор (IF, Web of Science) или импакт-ранг (SJR, SCOPUS) (те са част от Списък 1)

Списък 3 (.pdf) Публикации без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични източници)

Списък 4 (.pdf) Научни монографии в България

Списък 5, 6 (.pdf) Научни монографии в чужбина; Учебници, учебни помагала

Списък 7 (.pdf) Сборници, енциклопедии, речници

Списък 8 (.pdf) Научнo-популярни произведения

Списък 9 (.pdf) Цитати и/или отзиви, публикувани през 2014 г.

2013 г.
Годишен отчет на ИОМТ за 2013 г. (.pdf)

Приложения:

Списък 1 (.pdf) Публикации, излезли от печат през 2013 г., които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Списък 2 (.pdf) Публикации, излезли от печат през 2013г., които са в издания с импакт-фактор (IF, Web of Science) или импакт-ранг (SJR, SCOPUS)

Списък 3 (.pdf) Публикации, излезли от печат през 2013г., без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване (в световни вторични източници)

Списък 4 (.pdf) Монографии и публикации в книги, излезли от печат през 2013 г.

Списък 5 (.pdf) Учебници, учебни помагала, публицистика, научно-популярни произведения, художествени творби от всякакъв вид

Списък 6 (.pdf) Публикации, приети за печат през 2013 г., които са реферирани и индексирани в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Списък 7 (.pdf) Публикации, приети за печат през 2013 г., които са реферирани в световната система за рефериранеу индексиране и оценяване и са включени в издания с импакт-фактор (IF, Web of Science) или импакт-ранг (SJR, SCOPUS)

Списък 8 (.pdf) Публикации, приети за печат през 2013 г., без рефериране и индексиране в световната система за рефериране, индексиране и оценяване

Списък 9 (.pdf) Монографии и публикации в книги, приети за печат през 2013 г

Списък 10 (.pdf) Цитати и/или отзиви, публикувани през 2013 г. с изключени самоцитати