Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Партньори
Работим в сътрудничество с:
Лаборатория по катализ и спектроскопия, Университет на Каен – ЦНРС, Каен, Франция
Университет на Пардубице
Пардубице, Чехия