Институт по оптически материали и технологии
“Акад. Йордан Малиновски”

Събития
Ден на отворените врати - 8 юни 2019
В ИОМТ беше организиран Ден на отворените врати – 8 юни 2019
Научна сесия - София, 2016
В ИОМТ беше организирана Научна сесия "Перспективни материали и технологии", 10-11 октомври 2016
Юбилейна конференция - Банкя, 2013
Юбилейна конференция по случай 90 г. от рождението на акад. Й. Малиновски
Изложба на холограми във Велико Търново, 2014
По време на изложбата наши учени изнесоха популярни лекции пред обществеността.